sodni postopki

Na sodiščih prvič manj kot 100.000 nerešenih pomembnejših zadev

14.05.2014 / Vrhovno sodišče

graf neresene pomembnejse 1991-2014.png

Vrhovno sodišče je objavilo zadnje podatke o poslovanju sodstva po prvem četrtletju 2014.

Med 1. 4. 2013 in 31. 3. 2014 so vsa sodišča prejela skoraj 1.106.000 zadev, rešila pa okoli 1.132.000. Ob koncu obdobja je bilo nerešenih okoli 308.000 zadev, med njimi pa je prvič manj kot 100.000 pomembnejših. Pričakovani čas rešitve pomembnejših zadev se je tako skrajšal na 7 mesecev.

Število sodnikov se je do 31. 3. 2014 znižalo na 957, kar pomeni 138 manj, kot pa jih je bilo leta 2007, ko jih je bilo največ. Do največjega porasta števila sodnikov, ki je vplival na to, da je Slovenija med vodilnimi državami v Evropi po številu sodnikov, je sicer prišlo med leti 2005 in 2007 s priključitvijo sodnikov za prekrške rednemu sodstvu ter imenovanji v okviru projekta Lukenda.

Zlasti pridružitev sodnikov za prekrške ter njihovih nerešenih zadev leta 2005 ter učinki sodne reforme leta 1994 so pomembno prispevali k rasti števila nerešenih zadev.

VSRS ugotavlja, da se še dodatno izboljšujejo kazalniki reševanja starejših pomembnejših zadev, upravno sodišče pa je celo brez nerešenih zadev, ki bi bile starejše od treh let.

Podatki so v celoti objavljeni na podstrani Poslovanje sodstva.

graf neresene pomembnejse 2010-2014.png

graf neresene pomembnejse 1991-2014.png