sodni postopki

Selitev zemljiške knjige

11.12.2012 / Okrajno sodišče v Trbovljah

Selitev zemljiške knjige

Obvešamo vas, da zemljiška knjiga Okrajnega sodišče v Trbovljah od 12. 12. 2012 posluje na sedežu Okrajnega sodišča v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje.

20121211112146