glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.12.2022ob 08:30:00 del. - soc. Jerneja Pečnik Zadel soba 3/I tega sodišča I Pd 352/2022 redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga in izplačila odškodnine - diskriminacija (pcto. 10.000,00 EUR s pp) Kristina Sever ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.12.2022ob 08:45:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 2/I. nad. tega sodišča I Pd 33/2022 izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 4.824,00 EUR s pp) Ilaz Bajraktari LIVARNA TITAN, d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.12.2022ob 10:00:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 2/I. nad. tega sodišča I Pd 196/2022 izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 70.876,56 EUR s pp) Aleksandar Simonović TTN nadgradnje d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.12.2022ob 10:00:00 del. - soc. Alenka Čebašek Jesenovec Delovno sodišče Celje, Ljubljanska cesta 1a, I. nadstropje, razpravna dvorana 3 XII Ps 1081/2019 ustavitve izplačevanja nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev Ekrem Aziri ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.12.2022ob 13:30:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 2/I. nad. tega sodišča I Pd 938/2022 priznanja DR za polni delovni čas in izplačila razlike v plači (pcto. 4.454,88 EUR s pp) Rok Novak ACTINIA MEDICO d.o.o.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 09.12.2022ob 13:45:00 del. - soc. Alenka Čebašek Jesenovec Delovno sodišče Celje, Ljubljanska cesta 1a, I. nadstropje, razpravna dvorana 3 I Ps 973/2022 priznanja štipendije Živa Pongrašič REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 12.12.2022ob 08:30:00 del. - soc. Jure Turk soba 3/I.nad.tega sodišča I Pd 709/2021 redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga Miloš Čas AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV LJUBLJANA
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 12.12.2022ob 09:00:00 del. - soc. Aleksandra Cvikl razpravna dvorana 3/II. nad. tega sodišča VI Ps 1371/2021 dodatka za nego otroka Polona Lepej REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 12.12.2022ob 10:00:00 del. - soc. Katarina Cvelbar Delovno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto IX Ps 731/2022 subvencije najemnine Jure Jurečič REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 12.12.2022ob 10:30:00 del. - soc. Katarina Cvelbar Delovno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto IX Ps 918/2022 priznanja izredne denarne socialne pomoči Nevenka Barkley REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
    Naenkrat izpiši