glavne obravnave

RSS Obravnave
 
Dodatno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 29.09.2023ob 09:00:00 del. - soc. Marjetka Urbančič soba 2/I. nad. tega sodišča I Pd 848/2020 izplačila odškodnine - trpinčenje na delovnem mestu (pcto. 6.000,00 EUR s pp) Aljaž Žbogar REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE