sodna uprava

e-poslovanje

Na podlagi Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču z dnem 1. 9. 2010 objavlja:

Elektronsko vročanje - šifranti