Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju

sodniki porotniki

 1. Drago AČIMOVIČ SVENŠEK
 2. Miran ARNUGA
 3. Ana BELŠAK
 4. Marta BOSILJ
 5. Feliks CAFUTA
 6. Renata CIGLARIČ
 7. Andrej ČEH
 8. Anton DREVENŠEK
 9. Simon FEKONJA
 10. Olga FERČIČ
 11. Milan FIDERŠEK
 12. Zdenka FRANK
 13. Zdenka GODEC
 14. Metka GUMILAR
 15. Tomislav IVANČIČ
 16. Marjana JERIČ
 17. Slavko KOKOT
 18. Herman KOPŠE
 19. Matija KOUTER
 20. Davorin KOVAČEC
 21. Franc KRAJNC
 22. Mirko LESJAK
 23. Marjan LOVREC
 24. Anton LUSKOVIČ
 25. Pavla MAJCEN
 26. Žarko MARKOVIĆ
 27. Marta MEŠKO
 28. Boštjan MIKLOŽIČ
 29. Evgen MUHIČ
 30. Mateja MUNDA
 31. Tanja NIKOLOVSKI
 32. Leopold OREŠEK
 33. Milan PETEK
 34. Franc PLANINŠEK
 35. Irena PLOHL
 36. Franjo ROZMAN
 37. Janez ROŽMARIN
 38. Donald RUS
 39. Radoslav SIMONIČ
 40. Robert SIMONIČ
 41. Nada STRES
 42. Valerija ŠAMPRL
 43. Vekoslav ŠIREC
 44. Gorazd ŠKET
 45. Cilika ŠPINDLER
 46. Branko ŠTUMBERGER
 47. Daniela ŠTUMBERGER
 48. Branko TOMAŽIČ
 49. Vladimir TRAFELA
 50. Marta TUŠ
 51. Marta TUŠEK
 52. Mirko VAMBERGER
 53. Marjan VESENJAK
 54. Terezija VIDOVIČ
 55. Irena VINDIŠ
 56. Majda VOGRINEC
 57. Natalija VRABL
 58. Janko ZADRAVEC
 59. Milena ZEMLJAK
 60. Matija ZOREC
 61. Antonija ŽUMBAR