Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju

Kontaktne informacije

Kontakti za čas zmanjševanja tveganja in širjenja okužbe z boleznijo COVID-19

 • Stranke, njihove pooblaščence in druge osebe obveščamo, da za komunikacijo s sodiščem  v času uradnih ur uporabljajo spodaj navedene telefonske številke in elektronske naslove, ter da se za obisk sodišča (npr. vpogled v spis, izdaja dovolilnic, BPP, ...) predhodno najavijo na spodaj navedene kontakte.

Urad predsednice sodišča

 • Tel.: 02 748 08 21
 • E-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Kazensko preiskovalni oddelek

 • Tel.: 02 748 08 51
 • E-pošta: kazenski.ozpt@sodisce.si

Pravdni oddelek

 • Tel.: 02 748 08 28
 • E-pošta: pravda.ozpt@sodisce.si

Gospodarski oddelek

 • Tel.: 02 748 08 37
 • E-pošta: gospodarski.ozpt@sodisce.si

Družinski oddelek

 • Tel.: 02 748 08 03
 • E-pošta: druzinsko.ozpt@sodisce.si

Služba za alternativno reševanje sporov

 • Tel.: 02 748 08 14
 • E-pošta: mediacije.ozpt@sodisce.si

Služba za brezplačno pravno pomoć

 • Tel.: 02 748 08 02
 • E-pošta: bpp.ozpt@sodisce.si

Sodni register 

 • Tel.: 02 748 08 27
 • E-pošta: srg.ozpt@sodisce.si

Stečajna pisarna

 • Tel.: 02 748 08 33
 • E-pošta: stecaji.ozpt@sodisce.si

E-overitve

 • Tel.: 02 748 08 28
 • E-pošta: eoveritve.ozpt@sodisce.si

Skupna kadrovska služba

 • Tel.: 02 748 08 23
 • E-pošta: kadrovska.ozpt@sodisce.si

Skupna finančno računovodska služba

 • Tel.: 02 748 08 25
 • E-pošta: frs.ozpt@sodisce.si

 

Okrožno sodišče na Ptuju

 • Krempljeva ul. 7                                                
 • 2250  Ptuj
 • tel.: (02) 748 08 00
 • faks: (02) 748 08 10
 • e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si 
 • Obvestilo: Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko številko sodišča 02 748 08 00
 • Opozorilo: Objekt na Krempljevi ulici 7 je pod videonadzorom! 

Predsednica: 

 • Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica

Podpredsednik:

 • Aleksander Turk, okrožni sodnik

Vodja urada:

 • Bojana Frčec
 • tel: (02) 748 08 21
 • e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: 

 • Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica
 • tel: (02) 748 08 21
 • e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: 

 • Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica
 • E-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
 • petek od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
 • petek: od  8.00 do 15.00 ure

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7,Ptuj
 • Št.računa: 01100-6370422459

Podračun za plačilo predujmov,str.kaz.postopka in varščin:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Prehodni sodni pologi
 • Št.podračuna: 01100-6950422416

Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • Naziv podračuna:Okrožno sodišče na Ptuju-Sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
 • Št.podračuna: 01100-8450087909 (sklic- glej navodilo za plačilo sodnih taks)

Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine oz. sodne takse v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov
 • Št.podračuna: 01100-8450158428

Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju – Denarne kazni
 • Št.podračuna: 01100-8450040088

Podračun za plačilo povprečnin v kazenskem postopku:

 • Naziv podračuna: Okrožno sodišče na Ptuju-Povprečnine kaz. postopka
 • Št.podračuna: 01100-8450087812

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

 • Naziv banke: Banka Slovenije
 • Naslov banke: Slovenska cesta 35,1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
 • IBAN: SI56……….. (št.računa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 91674824
Matična številka: 5881528