pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče na Ptuju 27.05.2024ob 09:00:00 pravdne Patricija Verbajs soba 22/II tega sodišča P 72/2023 pridobitve lastninske pravice na nepremičnini (pcto. 25.000,00 EUR) in povrnitve vlaganj (pcto. 40.000,00 EUR) Janez Kolenko Marija Kolenko
Okrožno sodišče na Ptuju 27.05.2024ob 13:00:00 pravdne Patricija Verbajs soba 22/II tega sodišča P 76/2023 razveljavitve kupne pogodbe, vzpostavitve prvotnega zemljiškoknjižnega stanja in sklenitve kupne pogodbe (spr. vr. 49.500,00 EUR) Ivanka Horvat, Ivanka Horvat Silvester Strašek, MEDICIA veletrgovina in storitve, d.o.o., Silvester Strašek, MEDICIA veletrgovina in storitve, d.o.o.
Okrožno sodišče na Ptuju 28.05.2024ob 09:00:00 pravdne Jernej Praznik soba 8 tega sodišča P 7/2023 zaradi izročitve uporabnega dovoljenja (vsp. 80.000,00 EUR) Franc Sorčič Valerija Podgoršek, Andrej Podgoršek
Okrožno sodišče na Ptuju 28.05.2024ob 13:00:00 pravdne Patricija Verbajs soba 11/I tega sodišča P 68/2023 ugotovitve lastninske pravice (spr. vr. 52.397,00 EUR) REPUBLIKA SLOVENIJA Lovska družina Leskovec v Halozah
Okrožno sodišče na Ptuju 29.05.2024ob 09:00:00 pravdne Patricija Verbajs soba 118 Okrajnega sodišča na Ptuju P 85/2023 ugotovitve skupnega premoženja (spr. vr. 100.000,00 EUR s pp) Biljana Premzl Darjan Čeh PREKLICANO
Okrožno sodišče na Ptuju 29.05.2024ob 09:30:00 pravdne Aleksander Turk soba 24/II tega sodišča P 107/2019 plačila odškodnine v višini 448.000,00 EUR in mesečne rente v višini 1.100,00 EUR Viktor Rampre
Okrožno sodišče na Ptuju 29.05.2024ob 13:15:00 pravdne Amadeja Stare soba 118 Okrajnega sodišča na Ptuju, Vodnikova 2, Ptuj P 77/2022 plačila 26.585,12 EUR s pp Marjan Rop, Marjana Rop KOMUNALA PTUJ d.d.
Okrožno sodišče na Ptuju 30.05.2024ob 09:00:00 pravdne Jernej Praznik soba 11/I tega sodišča P 7/2021 zaradi ugotovitve obsega skupnega premoženja in ugotovitve deležev na skupnem premoženju, izstavitve ZK dovolila, plačila in ugotovitve obsega posebnega premoženja Matej Vetrih Frida Javernik
Okrožno sodišče na Ptuju 31.05.2024ob 09:00:00 pravdne Jernej Praznik soba 8/pritličje tega sodišča P 26/2023 plačila 42.815,71 EUR s pp Gregor Trop Nataša Kuhar
Okrožno sodišče na Ptuju 31.05.2024ob 09:15:00 pravdne Amadeja Stare soba 115 Okrajnega sodišča na Ptuju, Vodnikova 2, Ptuj P 67/2022 ugotovitve ničnosti, ugotovitve obsega skupnega premoženja, ugotovitve deležev na skupnem premoženju in plačila (vsp. 569.362,00 EUR), podredno zaradi ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju (spr. vr. 569.362,00 EUR) Valerija Janc Prevolšek Branko Janc