Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju

predstavitev

_MG_1336

Okrožno sodišče na Ptuju
Krempljeva ulica 7
2250 Ptuj


tel:  (02) 74 80 800
faks: (02) 74 80 810
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
Opozorilo: Objekt na Krempljevi ulici 7 je pod videonadzorom!Predsednica: Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica
Podpredsednik: Aleksander Turk, okrožni sodnik
Nadomešča po pooblastilu predsednice sodišča:  Albina Šmid, okrožna sodnica svétnica
Vodja urada: Bojana Frčec
tel: (02) 74 80 821
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica
tel: (02) 748 08 21
e-pošta: urad.ozpt@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica 

Predstavitev

Sodno oblast dobi Ptuj v 14. stoletju, ko so imenovali prve meščane v Ptuju. Prvi mestni statut je iz leta 1376. Nosilec sodne oblasti je bil cesar oziroma deželni knez. Sodno oblast nad plemstvom je opravljalo Deželno sodišče, za neplemenito in nesvobodno prebivalstvo pa je sodno oblast izvrševalo Deželsko sodišče. Ptujski mestni svet je opravljal funkcijo mestnega sodišča in občinske uprave. Sodno oblast znotraj mestnega pomirja je opravljal mestni sodnik. Drugi mestni statut pa je iz leta 1513. Sodnikova prisega je glasila:“ Jaz n. prisegam, da bom sodno pravico, ki sta mi jo izročila moj milostljivi gospod salzburški in ptujska občina, zvesto ravnal in sodil enako revnim in bogatim, pri čemer se ne bom oziral na prijateljstvo in ne na sovraštvo in ne na prejeti dar kot tudi ne na obljubo daru. Tako mi pomagaj Bog in vsi svetniki.“ Leta 1849 je bilo s cesarskim odlokom ustanovljeno takratno ptujsko okrajno sodišče, sodstvo in uprava sta se ločili. 1. julija 1877 se je cesarsko kraljevo okrajno sodišče Ptuj preselilo iz ptujskega gradu, kjer je delovalo 27 let v stavbo nekdanjega cesarsko kraljevega davčnega urada, ki so jo delno najeli. To je še danes stavba sodišča, ki je na vogalu Minoritskega trga in Krempljeve (št.7) nekoč Florijanske ulice, v njej pa so se nahajali tudi uradni prostori in zapori, ki so bili od 1. julija 1850 prav tako na ptujskem gradu. Po letu 1768 je bil sicer v stavbi sedež carinarnice. Ko je bil sedež glavne carinske uprave na Ptuju ukinjen, se je v stavbo preselila glavna davčna uprava. Stavba sodišča je zaradi prezidav in popravil izgubila na svoji arhitekturni vrednosti, tako o njeni zgodovini priča le še kamniti renesančni portal iz 16. stoletja. Portal je rustikalno oblikovan, nad njim pa je pravokotna preklada. Na vsaki strani sta po dva leva, ki držita grbovni ščitek. V sedanji predsedstveni pisarni je še zgodovinsko zaščiten arhitekturni strop z bogatimi štukaturami. Ptuj je spadal pod Celjsko deželno sodišče do 5. julija 1897, ko je z odredbo ministra za sodstvo o ureditvi sodnega okrožja Maribor prišlo pod pristojnost sodišča v Mariboru. S 1. januarjem leta 1995 pa je začelo delovati Okrožno sodišče na Ptuju.

Povzetek najpomembnejših zgodovinskih dejstev:

  • leto 1376 - prvi mestni statut,
  • leto 1513 - drugi mestni statut,
  • leto 1555 – insignije ptujskega mestnega sodnika: meč, palica in nožnica z imeni sodnikov tistega obdobja,
  • leto 1849 - ustanovitev ptujskega okrajnega sodišča,
  • 1. julij 1877 - preselitev cesarsko kraljevega okrajnega sodišča Ptuj iz ptujskega gradu v sedanjo stavbo sodišča in
  • 1. januar 1995 – ustanovitev Okrožnega sodišča na Ptuju.

Okrožno sodišče na Ptuju - 1905.jpg
Okrožno sodišče na Ptuju - 1908.jpg

V stavbi imata sedež :

  • Okrožno sodišče na Ptuju in
  • Delovno sodišče v Mariboru, oddelek na Ptuju.

Sodno okrožje Ptuj zajema Okrožno sodišče na Ptuju, Okrajno sodišče na Ptuju in Okrajno sodišče v Ormožu ter pokriva 19 občin.

Na Okrožnem sodišču na Ptuju je zaposlenih 9 sodnikov ter okrog 40 sodnega osebja. Sodišče je organizirano po sodnih oddelkih, sodnih pisarnah in javni knjigi (sodni register).

Skupna površina prostorov je 1.755 m2.

Varnost na sodiščih

V sodno stavbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora in organom za notranje zadeve ob privedbah oseb.

Varnostna služba opravlja kontrolo nad neupravičenim vnosom orožja in drugih nevarnih sredstev v prostore sodne stavbe z uporabo rentgena za pregled prtljage in detektorjev za odkrivanje kovin.

Vsi obiskovalci in stranke ter udeleženci v postopkih vstopajo v sodno stavbo skozi detektorska vrata pri glavnem vhodu v sodno stavbo, pri čemer morajo predhodno odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, ki jih imajo pri sebi, v kaseto na mizo poleg detektorskih vrat. Če oseba kljub temu povzroči zvočni ali svetlobni signal, mora varnostnik vstopajočo osebo ponovno pregledati z ročnim detektorjem kovin in odkriti vir, ki je sprožil navedeni signal. Vso prtljago (kovček, torbo ipd.) pa morajo odložiti v rentgen za pregled prtljage, ki jo mora pregledati usposobljeni varnostnik. Pred vhodom v stavbo in po hodnikih so nameščene video kamere.

 

Poslovni čas sodišča:
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
petek od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
sreda: 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure za stranke v sodnem registru:
ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:
ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
torek in četrtek: od  8.00 do 16.00 ure
petek: od  8.00 do 15.00 ure