Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče na Ptuju

mediacija

Marca 2010 je Okrožno sodišče na Ptuju pričelo izvajati program sodišču pridružene mediacije z namenom, da bi strankam ponudili čim več možnosti za hitrejšo in cenejšo rešitev spora. V program mediacije sta vključeni tudi Okrajno sodišče na Ptuju in Okrajno sodišče v Ormožu.


Mediacija je alternativni način reševanja spora, ki ga vodi mediator - strokovno usposobljena nepristranska tretja oseba. Mediator strankam pomaga, da bi z dogovarjanjem in pogajanji dosegle sporazumno rešitev spora in uredile medsebojna razmerja. Trudi se doseči boljšo komunikacijo med strankami in uskladiti nasprotujoče si interese. V kolikor stranke dosežejo sporazum, se podpiše mediacijski dogovor, ki je podlaga za izdatek sodne poravnave.


Postopek mediacije je neformalen, hiter, neobvezujoč in zaupen. Mediacija se izvaja v pravdnih, družinskih, nepravdnih, izvršilnih in gospodarskih zadevah. Strankam je mediacija ponujena ob začetku navedenih postopkov, lahko pa jo stranke predlagajo tudi same med postopkom.


Stranke lahko na Okrožnem sodišču na Ptuju dobijo posebno pisno obvestilo o mediaciji in se za informacije na sodišče obrnejo tudi po telefonu na št.: 02/748-08-00.


Albina Hrnec-Pečnik
predsednica Okrožnega sodišča na Ptuju

 

Program ARS
Pravilnik in navodila o postopku mediacije
Seznam mediatorjev in mediatork  (20.11.2013)
Spremembe in dopolnitve seznama mediatorjev in mediatork  (05.10.2016)
Spremembe in dopolnitve seznama mediatorjev in mediatork  (20.11.2019)
Generalno povabilo k sklenitvi pogodbe - obvestilo mediatorjem
Spremembe programa alternativnega reševanja sporov  (04.03.2021)
Spremembe pravilnika in navodil o postopku mediacije  (04.03.2021)
Spremembe in dopolnitve seznama mediatorjev in mediatork  (16.11.2022)
Spremembe in dopolnitve seznama mediatorjev in mediatork   (18.05.2023
Spremembe in dopolnitve seznama mediatorjev in mediatork  (22.06.2023)
Spremembe in dopolnitve seznama mediatorjev in mediatork  (19.12.2023)