pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Mariboru 11.12.2023ob 08:45:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča P 21/2023 zaradi plačila odškodnine 1,144.849,19 eur s pp Matija Vesenjak ml. Generali zavarovalnica d. d., UKC Ljubljana
Okrožno sodišče v Mariboru 11.12.2023ob 10:30:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča II P 106/2022 ZARADI NEVELJAVNOSTI OPOROKE PCT. 84.343,00 EUR MILIVOJ ROČENOVIČ JASMINA ROČENOVIĆ
Okrožno sodišče v Mariboru 11.12.2023ob 13:00:00 pravdne Marko Čagran soba 13 tega sodišča II P 415/2018 ugotovitve ničnosti kred.pogodbe in plačila zneska 15.985,74 EUR, neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitev prejšnjega ZK stanja (VSP 100.108,05 EUR) oz.podredno zaradi razveze kred.pogodbe in plaiča zneska 15.985,74 EUR ter izst Marjan Hoič, Renata Hoič NLB d.d. PREKLICANO
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 09:00:00 pravdne Alenka Zadravec soba 253 tega sodišča II P 230/2022 zaradi plačila odškodnine 20.500,00 EUR s pp Petra Vincek Zavarovalnica Sava d.d.
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 09:00:00 pravdne Janez Žirovnik soba 131/I tega sodišča III P 162/2022 zaradi vznemirjanja lastninske pravice pcto. 150.000,00 EUR Inversio gradnje, družba za investiranje d.o.o. Mestna Občina Maribor, Mestne nepremičnine, družba za upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 10:00:00 pravdne Alenka Zadravec soba 253 tega sodišča III P 225/2022 zaradi izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika in izbrisna tožba pcto. 46.368,43 EUR s pp Zavarovalnica Triglav d.d. Milan Brbre, Jožefa Brbre
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 11:00:00 pravdne Petra Umek soba 137 tega sodišča II P 264/2022 zaradi ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju pcto. 195.000,00 EUR Amra Omeragič Rasim Omeragič
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 11:00:00 pravdne Alenka Zadravec soba 253 tega sodišča III P 156/2022 zaradi ugotovitve skupnega premoženja in deleža na skupnem premoženju pct. 317.751,00 EUR Mojca Remšak Andrej Remšak
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 12:00:00 pravdne Alenka Zadravec soba 253 tega sodišča P 104/2023 zaradi preklica darilne pogodbe pct. 21.000,00 EUR Ivan Stanislav Klaneček Petra Geršak Klaneček
Okrožno sodišče v Mariboru 12.12.2023ob 13:00:00 pravdne Alenka Zadravec soba 253 tega sodišča P 87/2023 zaradi izročitve umetnin (pcto. 35.000,00 EUR) Mejra Festić Nevenka Festić
    Naenkrat izpiši