Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru

mediacija

Za vsa vprašanja ali informacije v zvezi z mediacijskim postopkom se lahko obrnete na mediacijsko pisarno po elektronski pošti () ali na telefonsko  številko 02/2347 293 v času uradnih ur sodišča. 

Program za alternativno reševanje sporov – mediacije

Služba za alternativno reševanje sporov
Tel./fax.: (02) 234 7293
e-mail: 
Generalno povabilo k sklenitvi pogodbe - obvestilo mediatorjem
Spremembe programa ARS pri Okrožnem sodišču v Mariboru
Program ARS pri Okrožnem sodišču v Mariboru
Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju postopkov mediacij pri Okrožnem sodišču v Mariboru 
Navodila o izvajanju postopkov mediacij pri Okrožnem sodišču v Mariboru
Etična načela 

Seznam mediatorjev pri Okrožnem sodišču v Mariboru 

Zbirni seznam


Mediacija - informativno gradivo

Zgibanka Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije "sodišču pridružena mediacija"
Zgibanka Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije "Alternativni način reševanja gospodarskega spora - sodišču pridružena mediacija" 


Evidenca izvajanja in uspešnosti mediacije od 1. 1. 2022 do 31.12. 2022

Statistični podatki o mediacijah od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2022

Evidenca izvajanja in uspešnosti mediacije od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023