Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Mariboru

predstavitev

stavba Okrožno sodišče Maribor

Sodna palača v Mariboru je bila zgrajena leta 1897 za potrebe takratnega Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je bilo ustanovljeno z odločbo Justičnega ministrstva na Dunaju z dne 5. julija 1897 (drž. zak. štev. 156) za območje Okrajnih sodišč Ormož, Lenart, Ljutomer, Maribor, Marnberg, Gornja Radgona, Ptuj in Slovenska Bistrica. Sodišče je začelo poslovati dne 1. januarja 1898 v sodni palači, kjer sta imeli sedež tudi novo Okrajno sodišče v Mariboru in državno tožilstvo.

Danes teritorialno Okrožno sodišče v Mariboru s svojimi organizacijskimi enotami Okrajnim sodiščem v Mariboru, Okrajnim sodiščem v Slovenski BistiricI in Okrajnim sodiščem v Lenartu, pokriva območje 22 občin (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj).

Okrožno sodišče v Mariboru
2503 Maribor
Sodna ulica 14
tel.: 02 23 47 100 (centrala)
Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje

Sprejemna pisarna sprejema vloge strank:
ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8.00 - 16.00 ure
petek od 8.00 - 15.00 ure

e-mail: vlozisce.ozmb@sodisce.si

Uradne ure za stranke v sodnem registru:
ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12. ure
v ponedeljek in sredo tudi od 14.00 do 16.00 ure

fax : 02 23 47 351
e-mail: srg.ozmb@sodisce.si

Uradne ure na ostalih oddelkih:
ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 ure
ob sredah tudi od 14.00 do 16.30 ure