Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kranju

sodniki porotniki

Seznam sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v Kranju

1. Bezjak Maja

2. Bohinec Marko

3. Borovnica Nataša

4. Bregar Anita

5. Capuder Urša

6. Capuder Miran

7. Cuderman Jože

8. Cuznar Martina

9. Čas Smolej Petra

10. Černe Ana

11. Dežman Barbara

12. Dolinar Gabrijela

13. Gorenc Košir Saša

14. Gorišek Valentina

15. Grilc Boris

16. Grmek Alenka

17. Grmek Zupanc Lidija

18. Hartman Roman

19. Horvat Jelena

20. Hribar Anton

21. Ipavec Jože

22. Jarc Darko

23. Jekler Tomaž

24. Jeraj Mateja

25. Kalan Marko

26. Kavčič Bernarda

27. Kleč Kancijanila

28. Klinar Rina

29. Kmet Maja

30. Knific Polona

31. Kocijančič Tatjana

32. Kokalj Tanja

33. Košnik Škrjanc Vlasta

34. Kovačič Magdalena

35. Kozelj Boris

36. Kranjc Vesna

37. Krek Jože

38. Kropivnik Martin

39. Lasič Ana

40. Levstik Dušan

41. Lončarič Stanislav

42. Luskovec Jože

43. Melihen Erik

44. Mohorč Anton

45. Mrak Jana

46. Nahtigal Lidija

47. Novak Zupanc Monika

48. Ošljak Aleš

49. Ošljak Nina

50. Oštir Valko

51. Perčič Jože

52. Pintar Boštjan

53. Pirc Irena

54. Piškur Damjana

55. Plavčak Robert

56. Plečnik Marko

57. Pohar Nina

58. Poljšak Majda

59. Potočnik Romana

60. Prusnik Nevenka

61. Prusnik Folič Marija

62. Rakar Janez

63. Rebolj Darka

64. Ronner Božena

65. Sajovic Marija

66. Snedec Slavka

67. Stare Viktor

68. Strah Marija

69. Stražišar Rogelj Larisa

70. Strugar Louč Mirjana

71. Štular Tatjana

72. Vasič Nebojša

73. Zidarević Polona

74. Ziherl Milenko

75. Zupan Neža

76. Žvan Miha