kadrovski razpisi in natečaji

RSS razpisov
Datum
 
Okrožno sodišče v Kranju 22.05.2024 Su 415/2024 - (SS OKJ KR) Javni natečaj - Višji pravosodni svetovalec (PDI) (strokovni sodelavec) na Okrajnem sodišču v Kranju