pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrožno sodišče v Kranju 27.05.2024ob 08:30:00 pravdne Nina Zadravec soba 014/klet tega sodišča I P 59/2020 UGOTOVITVE LASTNINSKE PRAVICE REPUBLIKA SLOVENIJA, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Okrožno sodišče v Kranju 27.05.2024ob 09:00:00 pravdne Tanja Bizjak soba 10 tega sodišča I P 120/2022 ugotovitve lastninske pravice (pct. 20.500,00 EUR) Dejan Kristanec David Čuk, ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI, o.p., d.o.o. PREKLICANO
Okrožno sodišče v Kranju 28.05.2024ob 08:30:00 pravdne Nina Zupan soba 14(klet) tega sodišča I P 57/2021 razveze pogodbe, neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. stanja (pcto.: 200.000,00 EUR), oz. podredno zaradi delne razveljavitve pogodbe, neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. stanja in vrnitve darila v zapuščino (pcto.: 40 Milena Vrbnjak Roman Tomažič, Marjan Tomažič ml.
Okrožno sodišče v Kranju 28.05.2024ob 08:30:00 pravdne Romana Čemažar soba 120a./I.nadstropje tega sodišča I P 24/2022 ugotovitve obsega skupnega premoženja (vsp 94.044,34 EUR) Rado Jeklar Nina Jeklar
Okrožno sodišče v Kranju 28.05.2024ob 08:30:00 pravdne Tanja Bizjak soba 113 tega sodišča I P 136/2022 ugotovitve, da terjatev ne obstoji (pcto.: 291.997,16 EUR s pp) Robert Ambrož Martin Ambrož
Okrožno sodišče v Kranju 28.05.2024ob 12:30:00 pravdne Romana Čemažar soba 120a./I.nadstropje tega sodišča I P 54/2022 poplačila terjatve iz hipoteke, pcto. 20.451,69 EUR Mirko Hajšek Dušan Smrkolj, Majda Smrkolj, Vladimir Smrkolj
Okrožno sodišče v Kranju 29.05.2024ob 08:30:00 pravdne Nina Zadravec soba 014 tega sodišča I P 161/2023 ničnosti pogodbe o preužitku, podrejeno zaradi razveljavitve pogodbe o preužitku, pcto. 170.000,00 EUR Jožefa Pungerčar, Jožef Pungerčar Alojz Pungerčar
Okrožno sodišče v Kranju 29.05.2024ob 09:30:00 pravdne Nina Zupan soba 120a/I. nadstopje tega sodišča I P 63/2018 UGOTOVITVE NIČNOSTI KREDITNE POGODBE IN PLAČILA ZNESKA 50.787,15 EUR (VSP 79.287,74 EUR) Romana Fras, Uroš Špehar SKB d.d., ODVETNIŠKA DRUŽBA AVBREHT,ZAJC IN PARTNERJI
Okrožno sodišče v Kranju 30.05.2024ob 08:30:00 pravdne Romana Čemažar soba 120a./.nadstropje tega sodišča I P 158/2022 20,515.05 EUR GRADBENIŠTVO, JOŽE LACKOVIČ S.P. JANEZ CEPUDER
Okrožno sodišče v Kranju 30.05.2024ob 09:00:00 pravdne Nina Zupan soba 10(pritličje) tega sodišča I P 95/2022 razveljavitve sodne poravnave (VSP 40.000,00 EUR) VILLA BELLEVUE d.o.o. Georgie Aluloski, Aleksandar Aluloski, Marjan Aluloski, Alen Joy
    Naenkrat izpiši