Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kranju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrožno sodišče v Kranju

mediacija

Javni poziv za uvrstitev na seznam mediatorjev pri Okrajnem sodišču v Kranju

Prijavna vloga

 

Okrožno sodiščev Kranju  je na podlagi 4. in 6. člena Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov sprejelo Program alternativnega reševanja sporov.


Program alternativnega reševanja sporov

Seznam mediatorjev z dne 3. 4. 2014

Seznam mediatorjev z dne 6. 10. 2014

Generalno povabilo mediatorjem k sklenitvi pogodbe

Seznam mediatorjev z dne 3.2.2017

Seznam mediatorjev z dne 5.11.2020

Seznam mediatorjev z dne 14.2.2023

 Seznam mediatorjev z 22. 2. 2023

Vodja M vpisnika: Fatima Šarić
Tel: 04/27-11-224
e-naslov: