Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu

Pomembni dokumenti

Interni akti

Okrožno sodišče v Celju - seznam internih aktov

PRAVILNIK o merilih za določitev letnih dopustov in drugih odsotnosti javnih uslužbencev Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot

Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja sodišča javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog_informacij_javnega_značajaOKŽ_Celje-09-04-2019.pdf