seznam sodnikov

Nataša Breznik Gluk

okrajna sodnica

Natalija Drev Mijošek

okrajna sodnica svétnica

Lidia Kralj

okrajna sodnica

Mateja Kreča

okrajna sodnica - svétnica