pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Žalcu 23.04.2024ob 08:30:00 pravdne Nataša Gluk Breznik soba 3/I tega sodišča P 6/2022 ugotovitve lastninske pravice na parc. št. 1188/1, 1189 in 1260/13 k.o. 986 Podvrh (sporna vrednost 6.385,00 EUR s pp) REPUBLIKA SLOVENIJA TURISTIČNO DRUŠTVO BRASLOVČE
Okrajno sodišče v Žalcu 23.04.2024ob 13:00:00 pravdne Nataša Gluk Breznik soba 3/I tega sodišča P 1/2023 PLAČILA 1.041,84 EUR s pp Marjan Hriberšek Jožef Burger