Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Žalcu

 • Levstikova 14
 • 3310 Žalec
 • tel.:  (03) 7131650
 • faks:  (03) 7131670
 • e-pošta: urad.ojzal@sodisce.si
 • spletna stran: www.sodisce.si/okraza
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Drev Mijošek Natalija - okrajna sodnica svétnica
 • V času odsotnosti predsednico sodišča nadomešča: Nataša Gluk Breznik, okrajna sodnica 

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje,  okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča Celje; 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča Celje, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega  sodišča Celje

Urad predsednice:

 • Brložnik Urška
 • Tel. št.: (03)7131650


Elektronski naslovi sodišča:

 • Kazenski oddelek  – kazenski.ojzal@sodisce.si
 • Pravdni oddelek –  pravda.ojzal@sodisce.si
 • Nepravdni oddelek – nepravda.ojzal@sodisce.si
 • Zapuščinski oddelek –  zapuscine.ojzal@sodisce.si
 • Izvršilni oddelek – izvrsba.ojzal@sodisce.si
 • Zemljiška knjiga – zk.ojzal@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure
 • petek od 8. do 15. ure

Uradne ure za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 14. do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • v  ponedeljek, sredo in  petek od 9. do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo pa tudi  od 14. do 16. ure

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu z 51a. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Hišni red

Hišni red v sodni zgradbi določa med drugim, kdaj in kako se morajo obiskovalci izkazati z osebnim dokumentom, in postopek v zvezi s kontrolo obiskovalcev ter pravila o morebitnih omejitvah navzočnosti javnosti na glavni obravnavi zaradi prostorskih in varnostnih razlogov (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

V sodno zgradbo ni dovoljen vstop oboroženim osebam, razen pooblaščenim uradnim osebam zavodov za prestajanje kazni zapora, organom za notranje zadeve in obrambnim silam ob privedbi oseb (33. čl. Sodnega reda, Ur. l. RS, št 17/95, z dne 18. 3. 1995, s spremembami in dopolnitvami).

Ob vstopu v zgradbo varnostnik - vratar preveri na podlagi vabila ali kakšnega drugega pisanja sodišča, kdo vstopa. Varnostnik ob vstopu stranko napoti v nadstropje in sobo, kamor je vabljena oziroma na zahtevo stranke v javno knjigo - zemljiško knjigo ali sodni register, v vložišče ali pisarne sodnih oddelkov (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019) .

Če ob vstopu v zgradbo stranka nima vabila ali kakega drugega pisanja sodišča, varnostnik zahteva, da se izkaže z osebnim dokumentom. O tem vodi varnostnik posebno evidenco. Varnostnik vodi tudi evidenco začasno odvzetih predmetov. Po potrebi in kadar se mu zdi primerno lahko varnostnik odredi kontrolo obiskovalcev (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019) .

Dostop do sodnikov, v sodniške kabinete, do predsednikov sodišč brez poprejšnje najave ni dovoljen. Sodnik komunicira s strankami samo na narokih in glavnih obravnavah. V primeru, da stranka hoče vstopiti v sodniški kabinet brez privolitve, varnostnik stranko odstrani, o tem obvesti sodnika in zahteva od stranke, da zapusti prostore sodišča (13. čl. Hišnega reda, Su 350/2019 z dne 16.12.2019)

Vpogled v celoten Hišni red Okrajnega sodišča v Žalcu

Številke TRR sodišč

TRR:

 • SI56 0110 0845 0010 503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • SI56 0110 0845 0011 473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 • SI56 0110 0845 0012 055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 • SI56 0110 0845 0084 805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 • SI56 0110 0696 0024 543 - sodni pologi - predujmi, varščine

Sklici za plačilo pologov (predjemov) in sodnih taks za fizične ter pravne osebe so naslednji:

 • za "P" pravdne zadeve: 00 5010-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "K" kazenske zadeve: 00 522-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "N" nepravdne zadeve: 00 5050-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "In" nepremičninske izvršilne zadeve: 00 5070-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "D" zapuščinske zadeve: 00 5090-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "I" izvršilne zadeve:
     00 5061-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 2000, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015)
     00 5062-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003 in 2008)
     00 5063-(opravilna številka sodnega spisa; letniki 2004, 2005, 2007)
 • za "Ig" izvršilne gospodarske zadeve: 00 5080-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "VL" izvršilne zadeve: 00 5019-(opravilna številka sodnega spisa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka : 44824106
Matična številka: 5024161002