letni razpored dela

ZA LETO 2023:

Izvorni letni razpored dela sodnikov za leto 2023 :

Letni razpored dela sodnic in sodnikov na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023 (15.12.2022)
 

Spremembe in popravki: /

 Izvorni letni razpored dela sodnega osebja za leto 2023 :

Letni razpored dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023
(15.12.2022)


Spremembe in popravki:

Sprememba letnega razporeda dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023 (04.01.2023)

Sprememba letnega razporeda dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023 (03.02.2023)

Sprememba letnega razporeda dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023 (01.03.2023)

 

 

ZA LETO 2022:

Izvorni letni razpored dela sodnikov za leto 2022 :

Letni razpored dela sodnic in sodnikov na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2022 (15.12.2021)

 

Spremembe in popravki:

Sprememba letnega razporeda dela sodnic in sodnikov na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2022 (26.08.2022)

 

Izvorni letni razpored dela sodnega osebja za leto 2022 :

Letni razpored dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2022 (15.12.2021)

 

 Spremembe in popravki: /
Sprememba letnega razporeda dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2022 (01.06.2022)