Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Velenju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Velenju

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Velenju

 • Prešernova 1
 • 3320 Velenje
 • Tel.št.: 03-898-59-50
 • Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • Faks: 03-898-59-79
 • e-naslov: vlozisce.ojvel@sodisce.si 

Predsednica sodišča:

 • Vlasta LAJLAR, okrajna sodnica

Sodnik, ki nadomešča predsednico:

 • Franc LESNIK

Urad predsednice:

 • Katarina Pestator

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica Okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica Okrožnega sodišča v Celju

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami (Zemljiška knjiga):

 • v ponedeljek, sredo in petek: od 9:00 do 12:00
 • ponedeljek in sreda: od 14:00 do 16:00

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka : od 8:00 do 16:00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Zemljiška knjiga

 • Tel.št.: 03-898-59-64
 • faks:    03-898-59-79
 • e-naslov: ezk.ojvel@sodisce.si

Kazenska pisarna

 • tel.št.: 03-898-59-78
 • faks:    03-898-59-79
 • e-naslov: kazenski.ojvel@sodisce.si

Pravdna pisarna

 • tel.št.: 03-898-59-56
 • faks:  03-898-59-79
 • e-naslov: pravda.ojvel@sodisce.si

Zapuščinska, nepravdna pisarna

 • tel.št.: 03-898-59-58
 • faks:  03-898-59-79
 • e-naslov: zapuscine.ojvel@sodisce.si
 • e-naslov: nepravda.ojvel@sodisce.si 

Izvršilni oddelek

 • tel.št.: 03-898-59-90
 • faks:   03-898-59-92
 • e-naslov: izvrsba.ojvel@sodisce.si 

Oddelek nepremičninske izvršbe

 • tel.št. 03-898-59-41
 • faks:  03-898-59-79
 • e-naslov: izvrsba.ojvel@sodisce.si

Številke TRR sodišč

Seznam računov sodišč celjskega okrožja:

 • 01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • 01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 • 01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 • 01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 • 01100-6960005822 - sodni pologi - predujmi, varščine

Sklici za plačilo pologov (predjemov) in sodnih taks so naslednji:

 • za "P" pravdne zadeve: 00 4010-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "N" nepravdne zadeve: 00 4050-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "I" izvršilne zadeve: 00 4060-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "In" nepremičninske izvršilne zadeve: 00 4070-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "Ig" gospodarske izvršilne zadeve: 00 4080- (opravilna številka sodnega spisa)
 • za "D" zapuščinske zadeve: 00 4090-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "Dn" zemljiškoknjižne zadeve: 004100-(opravilna številka sodnega spisa)
 • za "R" razne civilne zadeve: 00 41200-(opravilna številka sodnega spisa)

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 44824106
Matična številka: 5024161004