pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Velenju 29.09.2023ob 08:30:00 pravdne Franc Lesnik soba 10/I tega sodišča P 103/2021 ugotovitve služnostne pravice (vr. sp. 3.000,00 EUR) in varstva služnosti (vr. sp. 3.000,00 EUR) Elizabeta Čas, Elizabeta Kretič MESTNA OBČINA VELENJE, Mirjam Britovšek, Marija Britovšek, Zvonimir Britovšek
Okrajno sodišče v Velenju 29.09.2023ob 10:00:00 pravdne Franc Lesnik soba 10/I tega sodišča P 102/2022 ugotovitve ničnosti darilne pogodbe med zakoncema, darilne pogodbe, izročilne pogodbe in darilne pogodbe med zakoncema in izbrisa vpisa lastninske pravice na nepremičninah, ter vzpostavitve prejšnjega z.k. stanja Jožef Borštnar Vesna Kortnik, Vanda Miklavžina
Okrajno sodišče v Velenju 29.09.2023ob 13:00:00 pravdne Franc Lesnik soba 10/I tega sodišča P 25/2023 plačila plač, regresa za letni dopust, odškodnino za neizrabljen dopust in odpravnine - 1.806,55 EUR s pp Jolanda Pőrš Patricija Biba Štaman