letni razpored dela

Letni razpored dela sodnic in sodnikov na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023

 

 

 

 

 

Letni razpored dela sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 1. 1. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 4. 1. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 1. 2. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 3. 2. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 1. 2. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 6. 2. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 9. 2. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 15. 2. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 1. 3. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 1. 3. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 10. 3. 2023

Sprememba LRD sodnega osebja z dne 13. 3. 2023