nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 08:30:00 nepravdne Romina Jezernik soba 10 tega sodišča D 47/2024 po dne 16.12.2023 umrlem ŠPEGEL EMILU, roj. 28.8.1961, stan. Cesta VII 13, Velenje Emil Špegel
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 08:30:00 nepravdne Nežika Klemše Gril soba 8/I.tega sodišča D 58/2024 po dne 12.1.2024 umrli PEČNIK DRAGICI, roj. 10.5.1937, stan. Stritarjeva cesta 3, Velenje Dragica Pečnik
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 09:00:00 nepravdne Romina Jezernik soba 10 tega sodišča D 49/2024 po dne 30.12.2023 umrli Mariji Tominšek, roj. 14.2.1931, stan. Čeplje 9, Gornji Grad Marija Tominšek
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 09:10:00 nepravdne Nežika Klemše Gril soba 8/I. tega sodišča D 532/2023 po dne 15.10.2023 umrlem FEDRAN VIKTORJU, roj. 19.10.1952, stan. Zgornji Dol 72, Gornji grad Viktor Fedran
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 09:50:00 nepravdne Nežika Klemše Gril soba 8/I. tega sodišča D 44/2024 po dne 27.12.2023 umrli VRENČUR MARIJI, roj. 10.6.1951, stan. Tomšičeva cesta 17, Velenje Marija Vrenčur
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 09:50:00 nepravdne Romina Jezernik soba 10 tega sodišča D 51/2024 po dne 6.1.2024 umrli Heleni KREFL, roj. 4.4.1946, stan. otok 39, Bočna, Gornji Grad Helena Krefl
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 10:20:00 nepravdne Romina Jezernik soba 10 tega sodišča D 53/2024 po dne 6.1.2024 umrlem Janku NAPOTNIKU, roj. 28.4.1950, stan. Podvrh 8, Mozirje Janko Napotnik
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 10:30:00 nepravdne Nežika Klemše Gril soba 8/I. tega sodišča D 512/2023 po dne 25.9.2023 umrlem DRAGAR JOŽEFU, roj. 9.5.1931, stan. Kidričeva cesta 10, Velenje Jožef Dragar
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 11:00:00 nepravdne Romina Jezernik soba 10 tega sodišča D 55/2024 po dne 24.12.2023 umrli Matildi RAMŠAK, roj. 21.2.1937, stan. Titov trg 1, Velenje Matilda Ramšak
Okrajno sodišče v Velenju 23.04.2024ob 11:10:00 nepravdne Nežika Klemše Gril soba 8/I tega sodišča D 48/2024 po dne 14.1.2024 umrli ŠIMUNIČ MARIJI, roj. 27.10.1939, stan Topolšica 78a, Topolšica Marija Šimunič
    Naenkrat izpiši