pravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 04.04.2023ob 09:00:00 pravdne Silva Jančič soba 32 tega sodišča P 120/2021 ugotovitve kaj spada v skupno premoženje pcto 17.416,00 EUR s pp Kristina Oder Drago Kotnik
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 06.04.2023ob 08:30:00 pravdne Mateja Dežman soba št. 33 tega sodišča P 27/2020 prenehanja vznemirjanj s prepovedanimi emisijami pcto 6.000,00 EUR in predloga za izdajo začasne odredbe zaradi zavarovanja nedenarne terjatve Vinko Mlakar, Suzana Mlakar Vinko Korošec, Jožefa Korošec
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 07.04.2023ob 09:00:00 pravdne Mateja Dežman soba št. 33 tega sodišča P 114/2020 plačila 5.497,48 EUR s pp DOM NINE POKORN GRMOVJE VESNA SMODE