Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

predstavitev

ozsg_banner.jpg

  

 

 

 

 

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Kidričeva 1
2380 Slovenj Gradec

telefon:    02 88 46 800
faks:         02 88 46 910
E-naslov:  


Predsednica:                     mag. Vesna Rebernik Jamnik, okrajna sodnica svétnica               
Vodja urada:                      Teja Pečnik
E-naslov:                            

Uradna oseba po ZDIJZ: Polona Čas
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij po Zakonu o medijih je, v kolikor ni tu drugače navedeno, predsednik oziroma predsednica tega sodišča.

Katalog informacij javnega značaja: Katalog IJZ20201201 


Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
ponedeljek, sredo in petek: od 9. do 12. ure
v sredo
pa tudi od 14. do 16.30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

v ponedeljek, sredo, petek: od 09:00 do 12:00 ure
v sredo pa tudi od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:
v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure blagajne sodnih taks:
v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
v petek: od 8.00 do 12.00 ure

 

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenega elektronskega naslova in telefonske številke.