Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

 • Kidričeva 1
 • 2380 Slovenj Gradec
 • telefon: 02 88 46 800
 • faks: 02 88 46 910
 • E-naslov: info-vlozisce.ojsg@sodisce.si

Urad predsednice sodišča:

 • urad.ojsg@sodisce.si

Sprejemna pisarna:

 • info-vlozisce.ojsg@sodisce.si

Oddelek za prekrške:

 • prekrski.ojsg@sodisce.si

Izvršilni oddelek:

 • izvrsba.ojsg@sodisce.si

Opozorilo v zvezi s snemanjem dohodnih klicev

 • Spoštovani,
 • sporočamo vam, da na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu snemamo vse dohodne klice, ki prispejo na stacionarno telefonsko številko telefonske centrale sodišča 02 88 46 800.
 • Snemanje telefonskih klicev je eden izmed tehnično-varnostnih ukrepov za povečanje varnosti na slovenskih sodiščih in se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Rok hrambe podatkov o klicih je 7 dni, starejši zapisi se samodejno izbrišejo.


Predsednica:

 • mag. Vesna Rebernik Jamnik, okrajna sodnica svétnica

Vodja urada:

 • Teja Pečnik

E-naslov:

 • urad.ojsg@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ:

 • Polona Čas

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 09:00 do 12:00 ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Uradne ure vložišča:

 • v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • v sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • v petek: od 8.00 do 15.00 ure

Uradne ure blagajne sodnih taks:

 • v ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
 • v sredo: od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.30 ure
 • v petek: od 8.00 do 12.00 ure

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur.

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun:

 • SI56 0110 0637 0422 556

Številke transakcijskih računov za stranke

Podračuni enotnega zakladniškega računa za Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu:

 • SI56 0110 0695 0422 513 – predujmi
 • SI56 0110 0696 0422 534 – redni sodni pologi, varščine
 • SI56 0110 0845 0029 127 – denarne kazni
 • SI56 0110 0845 0029 224 – povprečnine, stroški kazenskega postopka, odvzete premoženjske koristi

Račun za plačilo sodnih taks:

 • SI56 0110 0845 0087 521 - Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Matična številka: 5881536
Davčna številka: 55955495