mediacija

Vabilo k podpisu podjemne pogodbe (PDF datoteka) (21. 11. 2016)

 

Program alternativnega reševanja sporov pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu (10. 5. 2019)

 

Etična načela za mediatorje pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu (10. 5. 2019)

 

Seznam mediatork (29. 6. 2022)

 
Seznam komediatork (6. 11. 2019)

 

Javni poziv kandidatom za uvrstitev na seznam mediatorjev na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu (26. 1. 2022)

Priloga 1: Merila za prijavo

Priloga 2: Prijavna vloga

Priloga 3: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Priloga 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov o poslovni sposobnosti