nepravdne

RSS Obravnave
 
Dodatno
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.05.2023ob 08:45:00 nepravdne Danica Sevšek soba št. 31 tega sodišča D 202/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: SMONKAR Friderik
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.05.2023ob 09:30:00 nepravdne Danica Sevšek soba št. 31 tega sodišča D 295/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Jež Bronislava
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.05.2023ob 10:00:00 nepravdne Danica Sevšek soba 31 tega sodišča D 231/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Volmajer Marija
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.05.2023ob 11:00:00 nepravdne Danica Sevšek soba št. 31 tega sodišča D 305/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Janežič Pavel
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.05.2023ob 13:00:00 nepravdne Danica Sevšek soba št. 31 tega sodišča D 311/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Svetina Egidij
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 29.05.2023ob 13:45:00 nepravdne Danica Sevšek soba ŠT. 31 tega sodišča D 309/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Slemenšek Zvonko
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 30.05.2023ob 13:00:00 nepravdne Mihaela Rakovnik soba 34 tega sodišča N 3/2014 predloga za določitev odškodnine pcto 495.565,27 EUR Marjan Tovšak REPUBLIKA SLOVENIJA PREKLICANO
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 31.05.2023ob 08:30:00 nepravdne Barbara Čoderl soba 35 tega sodišča D 250/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Rožen Mihael
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 31.05.2023ob 09:00:00 nepravdne Danica Sevšek soba št. 32 tega sodišča D 198/2023 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Rihter Štefka
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 31.05.2023ob 09:00:00 nepravdne Barbara Čoderl soba 35 tega sodišča D 401/2022 Zapuščinska zadeva, zapustnik: Sešel Štefka
    Naenkrat izpiši