Organizacijske enote

Naslov: Miklošičeva 10,  1000 Ljubljana
tel.: (01) 474 76 00
faks: (01) 474 77 05
 

Predsednica sodišča: Nataša Kosec - višja sodnica
Podpredsednica sodišča: Karmen Špringer  - okrožna sodnica 
Podpredsednica sodišča: Maja Šuštar - okrajna sodnica 
Direktorica sodišča: Veronika Voglar Krušnik
Vodja urada: Kris Amon
Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja: Veronika Voglar Krušnik, direktorica sodišča 

Enotni stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja 

 

 

Vodja oddelka: okrajna sodnica Martina Colnar

Pravdni oddelek
Miklošičeva 12
1000 Ljubljana

Uradne ure:
Ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure
Sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14. do 16.30 ure
Petek od 9.00 do 12.00 ure

Kontaktna številka za stranke: 01/ 300 79 00
Št. faksa: 300 79 37
E-naslov:

Kersnikova 2, Ljubljana
Kontaktni podatki:
Tel.: 01/ 520 79 10
Faks: 520 79 50
E-mail:

Vodja: višja sodnica Nataša Kosec

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda pa tudi od 14.00 do 16.30 ure
 
V primeru tehničnih težav pri vlaganju predloga preko spletnega portala lahko vprašanje posredujete na elektronski naslov .

Znesek takse za postopek o predlogu za izvršbo:

  • če je predlog vložen v elektronski obliki, je znesek takse za eno sredstvo izvršbe 44 EUR;
  • če je predlog vložen v papirnati obliki, je znesek takse za eno sredstvo izvršbe 55 EUR.

Kontaktna številka za stranke: 01/ 23 93 800
Številka faxa: 01 23 93 822
E-naslov:  

Vodja oddelka: okrajna sodnica Maja Šuštar  

Naslov:
Mali trg 6
1000 Ljubljana 

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda tudi od 14.00 do 16.30 ure
Opomba: Izven uradnih ur je nevabljenim osebam dovoljeno pregledovanje ali prevzem spisa le v pripornih zadevah!

 

 

 

 

Telefon: 01/ 47 40 924
Faks: 01/ 47 40 956
E-naslov:
Vodja oddelka : okrožna sodnica Karmen Špringer

Naslov:
Mala ulica 3
1000 Ljubljana

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda pa tudi od 14.00 do 16.30 ure
Najpogostejša vprašanja strank si lahko pogledate tukaj.

 

 

Telefon: 01 47 47 600
Faks: 47 47 805
E- naslov:
Vodja: okrajna sodnica Alenka Gabrovšek Prešeren
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda pa tudi od 14.00 do 16.30 ure

Uradne ure se izvajajo na naslovu Miklošičeva 8, Ljubljana.

Obvestilo o uradnih urah
Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko pridejo na sodišče v času uradnih ur nepovabljeni zaradi:

  • informacij v zvezi s postopkom,
  • zaradi vpogleda v spis ali javno knjigo,
  • zaradi zahtev za izdajo prepisov ali fotokopij sodnih odločb,
  • zaradi izdaje uradnih potrdil.

Pred posredovanjem podatkov oziroma dovolitvijo vpogleda v spis se ugotovi identiteta osebe, ki želi vpogledati v spis oziroma želi pridobiti podatke iz spisa. V ta namen se stranka, zakoniti zastopnik, pooblaščenec oziroma tretja oseba, ki izkaže pravni interes, izkaže z osebnim dokumentom.

Sodno osebje ne sme dajati pravnih nasvetov, ne predvidevati nadaljnjih ravnanj v postopku oziroma razlagati že sprejetih odločitev sodišča, zato prosimo, da v izogib neprijetnim situacijam, takih vprašanj niti ne postavljate.

Prepis spisa je taksiran. Stranka mora plačilo takse za sodne prepise dokazati s potrdilom o opravljenem plačilu. Cena za vsako natisnjeno stran se obračuna po tarifni št. 10103 v višini 0,20 EUR (4. odstavka 6. člena Zakona o sodnih taksah – ZST-1).

Od strank se pričakuje spoštljivo obnašanje, brez žaljenja ali povzročanja nereda. V primeru, da se stranka neprimerno vede, ji bo onemogočeno nadaljnje pregledovanje spisa do umiritve. V primeru nadaljnjega neprimernega obnašanja, se lahko zahteva odstranitev osebe iz sodne stavbe, pri tem ni izključeno, da ne bo prišlo do sprožitve prekrškovnega ali kazenskega postopka.

Zaradi spremembe lokacije uradnih ur se je potrebno za vpogled v papirnati izvršilni spis predhodno naročiti na elektronski naslov info-izvrsba.ojlj@sodisce.si ali telefonski številki 01/47-47-600. 

Na spodnjih povezavah najdete pogosta vprašanja o zadevah s področja izvršbe in dražb ter odgovore nanje:

Vodja oddelka: okrajna sodnica Nadja Podobnik Oblak 
Tel: 01/47 47 600
Faks: 47 47 745
E-naslov:

 

Uradne ure:

Zaradi reorganizacije in delne selitve nepravdnih in zapuščinskih vpisnikov, stranke vljudno naprošamo, da se do nadaljnjega za pregled spisa predhodno naročijo po telefonu (01 474 76 00) ali po elektronski pošti .

Predhodno naročanje sodišču omogoča ustrezno pripravo spisa in hkrati skrajša čakalno dobo za stranke.

Naročanje za pregled spisa je mogoče vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ter v sredo med 14. in 16.30 uro na telefonski številki 01 474 76 00 ali kadarkoli po elektronski pošti na .

 

Obvestilo strankam glede poslovanja z oporokami

Obveščamo vas, da je potrebno za za sestavo oporoke, sprejem oporoke v hrambo ali dvig oporoke naročanje na enega od naslednjih načinov:

  • telefonsko na številko 01 47 47 600;

  • po elektronski pošti na naslov ;
  • osebno v času uradnih ur na vložišču ali
  • pisno na naslov Okrajno sodišče v Ljubljani - Nepravdni in zapuščinski oddelek.

Stranke naj ob tem navedejo, katero procesno dejanje želijo opraviti in kontaktne podatke, na katere jim sodišče lahko sporoči dodeljeni termin za sestavo oporoke, sprejem v hrambo ali dvig oporoke.

 

Najpogostejša vprašanja strank

 

Naslov:
Miklošičeva 8
1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 366 48 00
Fax: 01 /366 48 04
elektronski naslov:
Vodja: Vesna Kukovec

Uradne ure:
Ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
Sreda od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure
Petek od 9.00 do 12.00 ure

Mala ulica 3, Ljubljana
Vodja: okrajna sodnica mag. Valentina Omahen
Tel: 01/ 47 40 924
Faks: 47 47 745
E-naslov: info-zvetl.ojlj@sodisce.si

Uradne ure:

Zaradi obširnosti zadev, ki se obravnavajo po določbah ZVEtL-1, se je treba za pregled spisa naročiti po telefonu ali elektronski pošti. Predhodno naročanje sodišču omogoča ustrezno pripravo spisa in skrajša čakalno dobo za stranke.

Naročanje za pregled spisa je mogoče vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ter v sredo med 14. in 16.30 uro na tel. št. 01/ 47 40 - 924 ali kadarkoli po elektronski pošti: .

Vodja vpisnika OEL omogoči pregled spisa najkasneje v 7 delovnih dneh tako, da za to določi dan in uro.

Pregled spisa je možen ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah pa med 9. in 12. uro ter med 14. in 16.30 uro, v 5. nadstropju (pisarna št. 54) na naslovu Mala ulica 3, Ljubljana pod nadzorom dežurnega sodnega osebja.

Spis lahko pregleduje le ena stranka naenkrat.

Če gre za nujno zadevo, lahko dežurno sodno osebje omogoči pregled spisa tudi nevabljenim strankam, če je to mogoče glede na siceršnje poslovanje oddelka v času uradnih ur.

Splošne informacije so objavljene na oglasni deski recepcij v stavbah na naslovih Mala ulica 3 in Miklošičeva 10 ter na spletni strani sodišča: www.sodisce.si/okralj/.

Splošne informacije oddelka za etažno lastnino
VP EL
VP PZ