Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljubljani

seznam sodnikov

Urad predsednice

Nataša Kosec

Pravdni oddelek

Andreja Bedene

Majdi Božič Kapš

mag. Renata Cerar

Martina Colnar

Irena Čretnik

Saša Dogan

Andreja Fašun

Martina Hren

mag. Suzana Husar Dobravec

Maja Jurić Ekart

Alenka Kočevar Nosan

mag. Katarina Kumar

Sabina Lavrič

Katarina Novšak

mag. Ana Pegan

Lilijana Podlesnik

Alica Sekolec

Živa Sila

Kristina Štern Pogačar

Centralni oddelek za verodostojno listino

mag. Tamara Igličar

Mojca Poznik Radelj

mag. Maja Pšeničnik

Kazenski oddelek

Marko Beovič

Tadeja Borinc Zebić

Vesna Drvarič

Barbara Klajnšek

Nina Kodra Balantič

Mojca Lendvaj Brecelj

Tanja Lombar Jenko

Alenka Loncnar

Jerca Oblak

mag. Andreja Sajovic

Primož Štrancar

Maja Šuštar

Oddelek za prekrške

mag. Tina Grum Trošt

Kristina Janjac Otorepec

Nadija Kardelj

Ana Tamara Kokalj

Ana Krušič Čotar

Tomaž Lapornik

Barbara Maček

mag. Barbara Mazovec Kšela

Andreja Polzelnik

Sebastijan Potepan

Dragica Pristavec

Anja Sedej

Karmen Špringer

Nina Zadravec

Izvršilni oddelek

Alenka Gabrovšek Prešeren

Irena Gorjan

Mateja Gruškovnjak

Sabina Kač

Tatjana Kukanja

Veronika Peljhan

Valentina Radonjić

Katja Stritih

Marta Sušin

Eva Šekli

Nataša Štefanec Pančur

Maja Zabukovec Groznik

Nataša Zavrtanik Rupnik

Nepravdni in zapuščinski oddelek

mag. Marjeta Brecelj

dr. Andreja Fakin

Anja Gregorič

mag. Nina Jerin

Tanja Kobal Orož

Maja Kolničar Stanković

Ana Koprivc Osolnik

Genovefa Kristančič Dolničar

Nadja Podobnik Oblak

Katja Rahne Breznik

Maja Vagaja

Jakec Zupančič

Oddelek za etažno lastnino

Andrej Breznik

Mateja Gabrovšek

Mojca Hribar

Ivo Lah

mag. Valentina Omahen

Tatjana Polak

Ester Prajs

Karin Sbrizaj

Lea Stegne

Teja Svet Golouh

Dodeljeni sodniki

Staša Dolenc Lazar

Barbra Kejžar Verčič

Daša Sikošek