Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljubljani

predstavitev

 

_MG_4648.JPG

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
MIKLOŠIČEVA 10

1000 LJUBLJANA

tel.: (01) 474 76 00
faks: (01) 474 77 05
e- naslov:  urad.ojlj@sodisce.si

Opozorilo:  Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

 Postopkovnik posredovanja informacij strankam!

 

Okrajno sodišče v Ljubljani je največje sodišče v državi. Po Zakonu o sodiščih (Ur. l. RS, št. 45-1982/2008) je pristojno:

I. v kazenskih zadevah: 1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja; 2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz prejšnje točke; 3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;

II.
v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah, če zakon ne določa drugače, ter za vodenje zemljiške knjige; 3. v zadevah izvršbe in zavarovanja, če zakon ne določa drugače;

III.
za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah,
kadar tako določa zakon;

IV.
za opravljanje zadev pravne pomoči,
za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče in za opravljanje mednarodne pravne pomoči  v zadevah o prekrških.Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

ponedeljek in petek: od 09:00 do 12:00 ure
sreda: od 9:00 do 12.00 ure in od 14:00 do16:30 ure

Uradne ure zemljiške knjige:

ponedeljek, sreda in petek: od 09:00 do 12:00 ure
v ponedeljek in sredo tudi: od 14:00 do 16:00 ure

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

V skladu z 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.

Uradne ure vložišča:

ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure

petek: od 8.00 do 15.00 ure