Operacija Učinkovito pravosodje

ucinkovito_pravoodje-pasica-notranja

Projekt Slovensko sodstvo 2020

Projekt, ki temelji na prepletanju štirih standardnih komponent Vrhovnega sodišča (zakonodajna, organizacijska, tehnološka in poslovna), je nadaljevanje uspešnih projektov, ki so se izvajali v okviru operacije Učinkovito pravosodje. Navezuje se, oziroma služi kot podpora prioritetnim področjem delovanja Vrhovnega sodišča na področju sodne uprave.

Projekt se sofinancira iz sredstev Evropskega socialnega sklada, saj bo izvedba prispevala k specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Projekt je sestavljen iz dvanajstih pobud, znotraj katerih je načtovanih več kot šestdeset različnih aktivnosti:

 

Prenova poslovnih procesov
 

 • Mreža in organizacija sodišč
 • Spletni portal e-Sodišče
 • Upravljanje digitalnih vsebin
 • PRIS - posredovanje pravnih informacij
 • Mobilni sodnik
 • EU državljan
 • Izmenjava podatkov v kazenskih postopkih (Criminal Justice X-change)

Spodbujanje in zagotavljanje kakovosti v sodstvu

 • Podpora upravljanju sodstva
 • Prenova in konsolidacija poslovnega procesa
 • Zeleni sodni postopek
 • Postopkovna pravičnost

Izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v sodstvu

 • Pomočnik sodnika

 

Cilji projekta

 • Uporabniki bodo lahko v vseh postopkih s sodišči poslovali v elektronski obliki.
 • Zaposleni na sodiščih bodo obvladovali informacijsko tehnologijo za učinkovito vodenje sodnih postopkov.
 • Sodni postopki in poslovni procesi na sodiščih bodo kakovostno prenovljeni.
 • Sodni postopki bodo v celoti informacijsko podprti.
 • Slovenska sodišča bodo v celoti poslovala elektronsko.
   

Zloženka Slovensko sodstvo 2020 (zapis PDF) >