informacije

vprašanja in odgovori

Ključne besede: sodnik, izločitev

Področje, kategorija: KAZENSKOPRAVNO / Kazensko sodstvo , CIVILNOPRAVNO / Pravda, UPRAVNOPRAVNO / Upravno sodstvo
Datum zadnje spremembe: 20.10.2014

Vprašanje

Ali lahko zahtevam izločitev sodnika iz sodnega postopka in kdaj se je dolžan izločiti iz postopka sam?

Odgovor

Pogoj za zakonito in pravilno odločanje sodišč je njihova nepristranskost. Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih ter obtožbah zoper njega brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče (23/I člen URS). Procesno konkretizacijo te ustavne pravice najdemo tako v kazenski, upravni kot tudi civilni zakonodaji.

Sodnik se je dolžan izločiti po uradni dolžnosti, če ugotovi obstoj v zakonu taksativno naštetih razlogov (krvno sorodstvo, zakonska zveza, svaštvo...). Če pa so podane druge okoliščine, v zakonu opredeljene zgolj z generalno klavzulo, ki bi vzbujale dvom v njegovo nepristranskost (prijateljstvo, sovraštvo, daljno sorodstvo...), je potrebno presojati vpliv teh razlogov na sodnikovo nepristranskost v vsakem konkretnem primeru posebej. Stranke lahko vložijo zahtevo za izločitev sodnika takoj, ko izvejo za razlog izločitve, vendar najkasneje do konca glavne obravnave, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe.

 

Morda vas zanima tudi:

Kje lahko pridobim potrdilo o nekaznovanosti?

Kje lahko dobim potrdilo, da se zoper mene ne vodi kazenski postopek?

Ali je res, da moram kot oškodovanec v kazenskem postopku vložiti premoženjskopravni zahtevek, če želim dobiti denar povrnjen in kdaj ga lahko pričakujem?

nazaj na seznam