Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu

Oklic neznanim upnikom

31.01.2024 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 29.7.2023 umrlem: Franc Šircelj, državljan Republike Slovenje, razvezan, zadnje prebivališče Pot na Toplice 15, Polzela, ki se vodi pod opr. št. D 309/2o23. Zakoniti dediči po zapustniku so se dedovanju odpovedali.