Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu

Oklic neznanim upnikom

31.01.2024 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 12.7.2022 umrli: Marija Rižnar, državljanka Republike Slovenije, zadnje prebivališče Pot v Šenek 7, Polzela, ki se vodi pod opr. št. D 298/2022.