Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Žalcu

Oklic neznanim dedičem

22.01.2024 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek pod opr.št. D 382/2022, po dne 15.09.2022 umrlem: Martin Žebula, nazadnje stanujoč Čopova ulica 4, Žalec.