Oklic neznanim upnikom

09.01.2023 / Okrajno sodišče v Žalcu

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 27.6.2021 umrli: Elizabeta Marenčič, samska, državljanka Republike Slovenije, zadnje prebivališče Pernovo 4/a,Žalec, ki se vodi pod opr.št. D 296/2021.