Nadomestna vročitev - sklep Okrajnega sodišča v Velenju z dne 4.8.2021 v izvršilni zadevi, opr. št. VL 28537/2019 za naslovnika: STEFAN ILIĆ, nazadnje stanujoč Gosposvetska cesta 83, Maribor, sedaj brez bivališča v Republiki Sloveniji.

04.08.2021 / Okrajno sodišče v Velenju

Nadomestna vročitev - sklep Okrajnega sodišča v Velenju z dne 4.8.2021 v izvršilni zadevi, opr. št. VL 28537/2019 za naslovnika: STEFAN ILIĆ, nazadnje stanujoč Gosposvetska cesta 83, Maribor, sedaj brez bivališča v Republiki Sloveniji.