Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

 • Mestni trg 6, 3210 Slovenske Konjice
 • tel.: 03 757 24 30
 • faks: 03 757 24 40
 • e-pošta:
 • Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!

Predsednica sodišča:

 • Branka Doberšek Keršič, okrajna sodnica 

Uradni osebi po ZDIJZ:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča 

Odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije po ZMed-A:

 • Petra Giacomelli, predsednica sodišča, okrožna sodnica svétnica
 • Ksenija Ručigaj, direktorica sodišča 


Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure,
 • petek: od 8. do 15. ure.

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 ure.

Uradne ure zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure.

Poslovni čas in uradne ure na delovna dneva 24. in 31. decembra:

 • V skladu s 50. členom Sodnega reda je na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas sodišča od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa od 9. do 12. ure.

Ostala navodila

Številke TRR sodišč

 • 01100-8450010503 - denarne kazni za kazniva dejanja fizičnih in pravnih oseb
 • 01100-8450011473 - sodne takse kazenskega postopka in stroški kazenskega postopka
 • 01100-8450012055 - druge globe, denarne kazni in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska
 • 01100-8450084805 - sodne takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov (vse takse, razen kazenskih)
 • 01100-6960003785 - sodni pologi - predujmi, varščine
 • Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev.

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 44824106
Matična številka: 5024161003