seznam zaposlenih

Andreja Bratušek

Dušanka Bratušek

Anita Brenkovič

Ines Cigula

Marija Čuček

Mateja Čuček

Biserka Dernikovič Kristovič

Majda Fistravec

Anica Galinec

Mojca Gašparič

Polonca Jus

Marjetka Kamenšek

Mateja Kelc

Nataša Kocuvan

Jure Kočevar

Anica Korošec

Katarina Kotnik

Tanja Kotnik

Brigita Kovačec

Nataša Krajnc Štumberger

Damijana Kraner

Boštjan Kranjec

Nataša Krojsl

Metka Kukec

Milena Kureti Gašparac

Polona Lamut

Viktorija Lukman

Andreja Maroh

Aldina Medjedović

Jasmina Merc

Mojca Muhič

Nada Murko

Bojana Orešek

Silva Orovič Serdinšek

Petra Papdi

Tjaša Partlič

Stanka Pauko

Tadej Pauman

Kristina Petrič

Lilijana Pevec

Sabina Rižnar

Saša Ropič

Andreja Satler

Teja Slatič

Silva Sluga

Ines Smiljan

Mateja Šamperl

Mojca Šemrl

Irena Šmigoc

mag.Aleksandra Štumberger

Dagmar Tašner

Katja Tašner

Alojz Topolnik

Nina Vidovič

Barbara Voh

Mojca Volgemut

Katja Vrhunec

Dušanka Vršič

Nataša Zagoranski

Staša Zorjan

Nataša Zorko

Ivana Zorman Žižak