Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Ptuju

letni razpored dela

Letni razpored dela za leto 2022

Spremembe in dopolnitve letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj (27.10.2022)
Seznam zadev

Spremembe in dopolnitve letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj (16.11.2022)
Seznam zadev

Spremembe in dopolnitve letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj (25.11.2022)

 

Letni razpored dela za leto 2023

Letni razpored dela sodnega osebja v sodnem okrožju Ptuju za leto 2023  (15.12.2022)

Letni razpored dela sodnikov v sodnem okrožju Ptuju za leto 2023  (02.12.2022)

Pravila o dodeljevanju zadev sodnikom  (05.12.2022)

Spremembo letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (27.12.2022)

Spremembo letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (11.01.2023)

Spremembo letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (27.01.2023)

Spremembo letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (13.02.2023)

Spremembo letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (14.03.2023)

Spremembo in dopolnitev letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (12.04.2023)
     Seznam spisov

Spremembo in dopolnitev letnega razporeda dela sodnikov v sodnem Okrožju Ptuj  (19.04.2023)