Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Ptuju
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče na Ptuju

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče na Ptuju

 • ki je organizacijska enota Okrožnega sodišča na Ptuju
 • Vodnikova ul. 2
 • 2250 Ptuj
 • Tel.: (02) 748 08 00
 • Urad predsednice: (02) 787 90 14
 • Faks: (02) 787 90 13
 • Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si
 • Stranke sodišča obveščamo, da na sodišču snemamo vse dohodne telefonske klice, ki prispejo na glavno dohodno stacionarno telefonsko številko sodišča (02) 748 08 00.

Predsednica sodišča: Simona ČUŠ ZAMUDA, okrajna sodnica svetnica
Sodnica, ki nadomešča predsednico: Marija KRAJNC, okrajna sodnica svetnica

Vodja urada: Dušanka Vršič

 • Tel.: (02) 787 90 14
 • Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

 

Elektronski naslovi oddelkov sodišča:

 • kazenski.ojpt@sodisce.si
 • pravda.ojpt@sodisce.si
 • nepravda.ojpt@sodisce.si
 • zk.ojpt@sodisce.si - Zemljiška knjiga
 • izvrsba.ojpt@sodisce.si
 • prekrski.ojpt@sodisce.si

 

 

Predstavnik sodišča za odnose z javnostmi: Simona ČUŠ ZAMUDA, okrajna sodnica svetnica

 • Tel.: (02) 787 90 14
 • Elektronski naslov: urad.ojpt@sodisce.si

Uradna oseba po ZDIJZ: Simona ČUŠ ZAMUDA, okrajna sodnica svetnica

 • E-pošta: Urad.ojpt@sodisce.si

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure
 • petek od 8.00 do 15.00 ure
 • Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:
 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • sreda: 14.00 do 16.30 ure 

Uradne ure za stranke zemljiške knjige:

 • ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
 • ponedeljek in sreda: 14.00 do 16.00 ure

Uradne ure vložišča:

 • od 11.2.2016 dalje skupno vložišče na lokaciji Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ul. 7, Ptuj
 • ponedeljek in sredo: od 8.00 do 16.30 ure
 • torek in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
 • petek: od 8.00 do 15.00 ure

Številke TRR sodišč

1. Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 01100-6370422459
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

2. Podračun za plačilo sodnih taks za pravne in fizične osebe ter zasebnike:

 • SI56 01100-8450087909
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

3. Podračun za prehodne sodne pologe - predujmi,stroški kazenskega postopka in varščine za izvršitelje:

 • SI56 01100-6950422416
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: ADVA

4. Podračun za plačilo denarnih kazni v kazenskih postopkih:

 • SI56 01100-8450040088
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

5. Podračun za plačilo sodnih taks v kazenskih postopkih in stroškov kazenskih postopkov:

 • SI56 01100-8450158428
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

6. Podračun za plačilo povprečnin v kazenskih postopkih:

 • SI56 01100-8450087812
 • Ime in naslov prejemnika: Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

Plačila na bankah v tujini se vršijo preko Banke Slovenije:

7. Naziv banke: Banka Slovenije

 • Naslov banke: Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
 • SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X
 • Naziv računa: Okrožno sodišče na Ptuju
 • IBAN: SI56........(št. računa)

Številke TRR - področje Prekrškov:

8. Podračun za plačilo glob:

 • SI56 01100-8450061331
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

9. Podračun za posebne stroške:

 • SI56 01100-8450061428
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

10. Podračun za plačilo glob v PRUZ zadevah:

 • SI56 01100-8450093341
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT 

11. Podračun za plačilo ostalih stroškov:

 • SI56 01100-8450093535
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

12. Podračun za plačilo sodnih taks:

 • SI56 01100-8450158525
 • Ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj
 • Koda namena plačila: GOVT

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 91674824
Matična številka: 5881528001