Zapuščinski postopki

RSS Novice
Datum
 
Okrajno sodišče v Ljubljani 06.07.2022 Oklic dedičem po pok.: Iva Železnikar, opr. št. IV D 191/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 06.07.2022 Oklic dedičem po pok.: JOŽEFA DERNULJEC, opr. št. I D 1038/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 06.07.2022 Oklic dedičem po pok.: LUDVIK GRAH, opr. št. I D 1680/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 30.06.2022 Oklic o začasnem zastopniku po pok. Ljerki Prešeren, opr. št. III D 256/2020 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 27.06.2022 OKLIC UPNIKOM, opr. št. IV D 2847/2019, po pok. Ljudmili Šeruga zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 22.06.2022 Oklic opr. št. I D 2642/2021 po pok. Andjeliji Dular zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 21.06.2022 Oklic upnikom v zapuščinski zadevi po pok. SREČKU KRAJNCU - opr. št. II D 2824/2019 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 21.06.2022 Oklic dedičem po pok.: VILI TOMŠIČ, opr. št. IV D 2549/2021 zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 14.06.2022 Oklic dedičem opr. št. II D 431/2020 po pok. Ivani Tatjani Hetzger zapuščinski postopki
Okrajno sodišče v Ljubljani 06.06.2022 Oklic dedičem po pok.: VIKTORIJA ROZMAN - opr. št. III D 1987/2021 zapuščinski postopki
    Naenkrat izpiši