Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih začasno ustavljeni

20.11.2020 / Okrožno sodišče v Ljubljani

Od danes za obdobje 30 dni roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo.

Glede na epidemiološko situacijo v državi in ukrepe Vlade Republike Slovenije, ki so bili sprejeti v prejšnjem tednu, je predsednik Vrhovnega sodišča 13. 11. 2020 sprejel Odredbo o posebnih ukrepih, ki se nanaša na vsa sodišča in zaustavlja delo vseh sodišč na veliki večini pravnih področij, z izjemo zadev, ki so skladno z Odredbo in ustrezno zakonodajo opredeljene kot nujne.

Ker je predsednik Vrhovnega sodišča ocenil, da je prišlo do situacije, ko ni mogoče zagotoviti rednega poslovanja vseh sodišč v državi oziroma je onemogočeno izvajanje sodne oblasti na bistveni večini pristojnosti, hkrati pa je zaradi ukrepov Vlade RS, ki se nanašajo na omejitev gibanja in javnega prometa oteženo uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, je še istega dne Vladi RS predlagal naj s sklepom ugotovi, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo.

Vlada RS je predlogu sledila in sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (Uradni list RS, št. 167/20). Na podlagi Sklepa roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo oziroma se v praksi podaljšajo, kar je nedvomno v korist strank sodnih postopkov.

 


To sporočilo za javnost je informativne narave in s svojo vsebino ne zavezuje sodišča.