Obvestilo o preklicu narokov

30.03.2021 / Okrajno sodišče v Ljubljani

Obveščamo vas, da se v skladu z dopolnitvijo Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS z dne 29. 3. 2021 o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 47 z dne 29. 3. 2021) naroki v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih niso nujne, sklicani med 1. in 9. aprilom 2021, štejejo za preklicane.