Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljubljani
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Ljubljani

Uspešno delo Okrajnega sodišča v Ljubljani razlog za optimizem in nove cilje v letu 2016

02.03.2016 / Okrajno sodišče v Ljubljani

Predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesna Pavlič Pivk je na novinarski konferenci predstavila uspešne rezultate dela in poslovanja sodišča v letu 2015 ter cilje za letošnje leto.

Kot je med drugim poudarila Pavlič Pivkova, smo na Okrajnem sodišču v Ljubljani v preteklem letu kljub znižanju števila zaposlenih več kot uspešno obvladovali pripad zadev. Na večini področij se nadaljuje trend zmanjševanja števila nerešenih zadev, skrajšujejo se pričakovani časi reševanja zadev ter uspešno zmanjšuje število najstarejših nerešenih zadev. Sodišče deluje dobro, odstotek potrjenih zadev je visok in še narašča, kar nedvomno kaže na kakovost opravljenega dela.

Zastavljeni cilji Okrajnega sodišča v Ljubljani za letošnje leto - rešiti 13 odstotkov več zadev, kot jih bo sodišče prejelo, rešiti 3 odstotke več pomembnih zadev in čas trajanja reševanja pomembnih zadev skrajšati na 9,5 meseca - so realno dosegljivi ob pogoju, da bodo tri ključne predpostavke ustaljene, in sicer število zaposlenih, pripad zadev in področna zakonodaja.

„Okrajno sodišče v Ljubljani bo doseglo zastavljene cilje ob pogoju treh, v večji meri nespremenjenih, predpostavk: to so kadri, pripad zadev in zakonodaja. Izjemnega pomena za nadaljnje delo sodišča bo medsebojno sodelovanje med sodišči, poenotenje sodne prakse, sodelovanje z ostalimi organi s področja pravosodja, zlasti pri pripravi zakonodajnih sprememb, s katerimi bi zagotovili še večjo učinkovitost sodstva, kakovostno in pošteno sojenje, optimalno racionalizacijo delovnih procesov ter v končni fazi tudi večje zaupanje javnosti v sodstvo,“ je na novinarski konferenci dejala predsednica Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesna Pavlič Pivk.

Novinarska konferenca Okrajnega sodišča v Ljubljani, 2.3.2016