Organizacijske enote

tel.: (01) 70-90-500

tel.: (01) 70-90-500

tel.: (01) 70-90-500

tel.: (01) 70-90-500

tel.: (01) 70-90-500
vodja zemljiške knjige: Mirjam Kotnik

tel.: (01) 70-90-500