Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Cerknici
Skoči na vsebino
Logotip - Okrajno sodišče v Cerknici

Kontaktne informacije

Okrajno sodišče v Cerknici

 • Cesta 4. maja 23
 • 1380 Cerknica
 • tel.: 01/ 70-90-500
 • Urad predsednika: 01/70-90-503
 • faks: (01) 70-90-501
 • e-naslov:
 • Opozorilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje!
 • Objekt je pod videonadzorom.

Začasna predsednica: Brigita Kovač Felc
Urad predsednika: 01/70 90 503 
Uradna oseba po ZDIJZ: Brigita Kovač Felc

Uradne ure

Poslovni čas sodišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 16.00
 • petek: od 8.00 do 15.00

Uradne ure v sodnih pisarnah za nevabljene stranke:

 • ponedeljek in petek: od 9. do 12. ure
 • sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do16.30 ure

Uradne ure za stranke v zemljiški knjigi:

 • ponedeljek, sreda in petek: od 9..do 12. ure
 • v ponedeljek in sredo tudi: od 14. do 16. ure

Uradne ure vložišča:

 • od ponedeljka do četrtka: od 8. do 16. ure
 • v petek: od 8. do 15. ure

Sodne pisarne:

Urad predsednice:

 • tel.: (01) 70-90-503
 • faks.: (01) 70-90-501 

Pisarna pravdnih in zapuščinskih zadev:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna kazenskih in nepravdnih zadev:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna izvršilnih zadev:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna za prekrške:

 • tel.: (01) 70-90-500

Pisarna zemljiške knjige:

 • tel.: (01) 70-90-500
 • vodja zemljiške knjige: Mirjam Kotnik

Mediacijska pisarna:

 • tel.: (01) 70-90-500

Številke TRR sodišč

Transakcijski račun sodišča:

 • SI56 0110 0637 0421 877

Transakcijski račun za plačilo sodnih taks:

 • SI56 0110 0845 0084 126

Od 1. marca 2018 je možno negotovinsko plačevanje taks in glob brez stroškov plačilnih storitev. Več informacij >>

Matična in davčna številka

Davčna številka: 67294308
Matična številka: 5022762005
Davčni zavezanec: ne